Przejdź do treści

Kursy z prawa dla programistów

logo pdp
Strona główna » Blog » Możesz stracić prawo do IP Box, jeśli nie zadbasz o to w umowach z klientami

Możesz stracić prawo do IP Box, jeśli nie zadbasz o to w umowach z klientami

Masz mieszane uczucia odnośnie ulgi IP Box? Z jednej strony, jak każdy chcesz odzyskać swoje podatki, z drugiej strony obawiasz się, że Urząd Skarbowy w ciągu 5 lat dokona kontroli, podważy jej zastosowanie i zażąda zwrotu oszczędności podatkowej wraz z odsetkami. Jeśli tak, ten artykuł jest dla Ciebie.

Ulga IP Box działa w prosty sposób. Programista prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który na zlecenie software house’u stworzy zindywidualizowany kod źródłowy, innowacyjny z perspektywy klienta, a następnie sprzeda całość praw do kodu na rzecz SH, opodatkuje dochód z tej transakcji 5% stawką PIT. Jeśli przykładowo osiągnie na tej transakcji dochód 200 tyś złotych, to stosując IP Box zaoszczędzi 28 tyś. zł podatku w stosunku do standardowej stawki opodatkowania.

Żeby zabezpieczyć zastosowanie IP Boxa, czyli uniknąć podważenia ulgi przez US, programiści masowo składają wnioski o interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Na tym etapie popełniają wiele błędów, które szczegółowo opisuję w artykule 4 przyczyny, dlaczego Twoja interpretacja ws. IP Box jest bezwartościowa.

Wielu z nich jednak nie wie, że proces zabezpieczania prawa do IP BOX zaczyna się jeszcze na etapie zawierania umowy z kontrahentem. Innymi słowy, pozytywna interpretacja Dyrektora KIS nie oszczędzi Ci kłopotów z zarzutami US, jeśli analiza Twoich umów z kontrahentami doprowadzi do wniosku, że:

a) nie tworzyłeś kodu źródłowego;

b) wynagrodzenie, które pobrałeś od kontrahenta nie było wynagrodzeniem za przeniesienie praw do kodu źródłowego.

Te dwa wnioski pojawiają się przy analizie umów programistów z kontrahentami bardzo często. Przyczyna jest prosta: dla software house’u korzystniej jest sformułować umowę w ten sposób, aby wynikało z niej, że programista wytwarzał kod w niewielkim zakresie współpracy. Im mniej praw autorskich według umowy SH nabędzie z zewnątrz, od programisty w relacji B2B, tym więcej własnego dochodu z programów komputerowych sam opodatkuje IP BOXem. Taka korelacja wynika z zasad zawartych w przepisach o uldze, która służy premiowaniu podatników wytwarzających, a nie dokonujących jedynie dalszej dystrybucji praw do programów komputerowych.

Bardzo często kontrahenci będą proponowali Ci więc umowy, w których:

  • zamiast wyszczególnienia obowiązków polegających na tworzeniu oprogramowania, wskażą ogólnikowo nazwę stanowiska (np. Developer Android).
  • zamiast wskazania, że wynagrodzenie z umowy przysługuje Ci za sprzedaż majątkowych praw autorskich do oprogramowania, opiszą wynagrodzenie jako kalkulowane godzinowo za wykonywanie zleceń o niedoprecyzowanym w umowie charakterze.

Oczywiście, dla każdego kto rozumie branżę IT, jasnym jest, że Developer Android wykonuje zlecenia polegające na kodowaniu aplikacji mobilnych. Tyle tylko, że dla Urzędu Skarbowego musi to wynikać wprost z zapisów umowy.

Powinieneś więc zadbać, żeby zapisy w umowie nie wyglądały w ten sposób:

Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wykonywanie zadań w zakresie: Developer Android”.

albo

Z tytułu świadczenia usług informatycznych oraz pozostawania w gotowości do ich świadczenia, usługobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz usługodawcy wynagrodzenia które jest obliczane na bazie iloczynu godzin i określonej stawki dziennej”.

Zamiast tego, z brzmienia zapisów Twojej umowy z kontrahentem powinno wynikać, że:

„Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w zamian za wynagrodzenie określone w paragrafie X, do stałego świadczenia, przez okres trwania niniejszej umowy, usług w zakresie tworzenia programów komputerowych, w tym w szczególności sporządzania specyfikacji oraz tworzenia kodu źródłowego”.

oraz

„W zamian za przeniesienie praw autorskich do kodów źródłowych powstałych w wyniku realizacji zleceń, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości … tutaj można opisać kalkulację godzinową albo kwotę ryczałtu”.

Zapisy te mogą mieć inną konstrukcję, ale zawsze powinno z nich wynikać to, co widoczne w podanych przykładach: że wytwarzałeś kod źródłowy i w zamian za przeniesienie praw do niego otrzymywałeś wynagrodzenie skalkulowane w taki lub inny sposób.

Wszystkie zagadnienia związane z bezpiecznym stosowaniem IP Box omawiam szczegółowo w kursie „Jak odzyskać podatki”. Jeśli sprzedawałeś w latach 2019-2022 kody źródłowe na rzecz software house’ów i nie korzystałeś z IP Boxa, wciąż masz możliwość odzyskania nadpłat podatku. Pamiętaj, że IP Box to narzędzie legalnej optymalizacji podatkowej, a kompleksowe zrozumienie przepisów pozwoli Ci oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi.

Disclaimer: Treści umieszczone na stronie są treściami edukacyjnymi lub poglądami jej twórczyni, w związku z czym nie stanowią porad prawnych. Pamiętaj, że każdy problem prawny ma swoje zmienne ze względu na indywidualny charakter, a wszelkie decyzje finansowe, podatkowe czy inwestycyjne podejmujesz na własną odpowiedzialność.