Przejdź do treści

Kursy z prawa dla programistów

logo pdp
Strona główna » Blog » 4 przyczyny, dlaczego Twoja interpretacja ws. IP Box jest bezwartościowa

4 przyczyny, dlaczego Twoja interpretacja ws. IP Box jest bezwartościowa

Programiści wychodzą często z błędnego założenia, że pozytywna interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ws. stosowania IP BOX jest dokumentem, który bezwzględnie chroni przed zakwestionowaniem ulgi przez Urząd Skarbowy. Innymi słowy, wystarczy, że mam pozytywną interpretację i jestem bezpieczny.

Nic bardziej mylnego. Kiedy przeglądam wyniki w wyszukiwarce interpretacji na stronie https://eureka.mf.gov.pl, widzę setki pozytywnych interpretacji wydanych programistom, których wartość ochronna jest co najwyżej potencjalna, a w praktyce przy zderzeniu z kontrolą US te interpretacje są bezwartościowe.

Istnieją 4 powody takiego stanu rzeczy. Pierwszy z nich opisałam w artykule „Możesz stracić prawo do IP Box, jeśli nie zadbasz o to w umowach z klientami”, do którego lektury z tego miejsca Cię zachęcam. Krótko podsumowując ten artykuł: Programiści nie dbają o właściwe zapisy swoich umów z kontrahentami. Podpisują podesłane im przez software house’y wzory umów, które zabezpieczają interesy SH, a im samym odbierają prawo do ulgi. Zapisy te dotyczą charakteru pracy, który programista wykonuje w oparciu o kontrakt, przenoszenia autorskich praw majątkowych do efektów tej pracy oraz zasad, na których przysługuje mu wynagrodzenie. Jeżeli kontrakt ma niewłaściwe zapisy, to chociaż w praktyce spełnisz wszystkie wymogi IP BOX, Urząd Skarbowy uzna, że nie powinieneś stosować 5% stawki. To sytuacja, w której pomimo wytwarzania kodów źródłowych i odbioru ich przez kontrahenta w zamian za wynagrodzenie – IP BOX staje się dla Ciebie niedostępny, bo sprawy nie zgadzają się na papierze.

Aby ułatwić Ci analizę Twoich umów z kontrahentami pod kątem stosowania IP BOX, przygotowałam checklistę. Możesz ją wydrukować, a następnie na spokojnie przeanalizować każdą podpisaną umowę, odpowiadając na pytania zawarte w checkliście.

Teraz zajmiemy się kolejnymi trzema przyczynami, dla których interpretacja może być bezwartościowa.

Drugim powodem jest niedostateczne przedstawienie stanu faktycznego. Zanim zadamy organowi podatkowemu pytanie pt.: Czy mam prawo do IP Box?, musimy wyczerpująco opisać realia naszej pracy. Często w kontakcie z kancelarią sporządzająca wniosek, programista mocno upraszcza te realia. Twierdzi np., że samodzielnie napisał program komputerowy, podczas gdy w toku jego tworzenia współpracował z zespołem programistycznym kontrahenta. Ma to kluczowe znaczenie dla konstrukcji wniosku, bo wprawdzie taki model pracy nie wyklucza stosowania IP BOX, to interpretacja chroni tylko w zakresie przedstawionego stanu faktycznego. Jeśli stan faktyczny zostanie przedstawiony z brakującymi elementami, a w trakcie kontroli US zidentyfikuje te elementy – podważy prawo do ulgi.

Trzecim powodem, dlaczego pozytywna interpretacja nie daje ochrony, jest zadawanie we wniosku o interpretację zbyt małej liczby pytań.

Przypomnijmy, że aby mieć prawo do IP Box, trzeba spełnić szereg warunków:

  • wytwarzać kod źródłowy w ramach własnej działalności badawczo-rozwojowej * na czym taka działalność polega dowiesz się z artykułu „Czym jest ulga B+R i jak software house może ją wykorzystać”. Nie zrażaj się tym, że artykuł dotyczy software house’ów – zasady obowiązujące programistę w zakresie prowadzenia prac B+R są takie same, jak w przypadku SH. ,
  • otrzymywać wynagrodzenie w zamian za przeniesienie autorskich praw majątkowych do kodu,
  • ponieść koszty bezpośrednio związane z wytwarzaniem bądź rozwijaniem oprogramowania i uwzględnić je w specjalnej ewidencji.

Te zagadnienia są istotnymi okolicznościami wpływającymi na prawo bądź brak prawa do ulgi IP BOX. Kiedy programista zadaje zbyt małą liczbę pytań – a w szczególności widzę wnioski, w których pyta tylko czy w opisanym stanie faktycznym ma prawo do ulgi – nie zabezpiecza sobie opinii Dyrektora KIS ws. wszystkich warunków stosowania IP BOXa. Skoro Dyrektor KIS nie ma przez to możliwości wypowiedzieć się w pełnym zakresie spełnienia warunków, to interpretacja – choćby pozytywna – jest niekompletna z perspektywy mocy ochronnej.

Należy zatem zadawać co najmniej 4 pytania:

  • czy nasza działalność polegająca na tym i na tym stanowi działalność badawczo-rozwojową?
  • czy otrzymując wynagrodzenie na takich a takich zasadach (tu przytaczamy zasady wyrażone w naszej umowie) uzyskujemy dochód który kwalifikuje się do objęcia IP BOXem?
  • czy koszty, które chcemy ująć w ewidencji są kosztami bezpośrednio związanymi z wytwarzaniem, rozwijaniem lub ulepszaniem oprogramowania?
  • czy ewidencja którą sporządziliśmy spełnia wymogi określone w przepisach o ip box?

I dopiero na koniec: czy w związku z tym wszystkim mamy prawo do tak ustalonych przychodów, kosztów, tak wyliczonego dochodu zastosować perferencyjną 5% stawkę IP Box?

Ostatni powód, dlaczego interpretacja jest bezwartościowa, to powód leżący po stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

W kontekście wyżej wymienionych pytań, które programista w odpowiedniej ilości powinien zawrzeć we wniosku o interpretację, powstał problem w „dialogu” podatników z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, nawet w sytuacji, gdy zawierali we wniosku wszystkie ww. pytania. Podatnicy, którzy zawarli szczegółowy opis stanu faktycznego niezbędny do rozstrzygnięcia przez organ postawionych do interpretacji pytań, spotykali się często z postanowieniem Dyrektora KIS o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Podatnicy ci pytali, czy opisana we wniosku działalność polegająca na systematycznych pracach twórczych nakierowanych na tworzenie nowych zastosowań zasobów wiedzy w dziedzinie technologii programistycznych stanowi w ocenie organu działalność B+R. Na tak zadane pytanie, Dyrektor KIS wzywał do uzupełnienia wniosku, domagając się od programisty stwierdzenia, czy oprogramowanie jest tworzone w ramach działalności B+R, a więc wzywał do odpowiedzi na pytanie, które podatnik skierował do organu. W ten sposób niejako przerzucał na programistów dokonanie kwalifikacji prawnej prowadzonej działalności, co bez wątpienia czyniłoby ochronę powiązaną z pozytywną interpretacją co najwyżej potencjalną.

Problem dotarł aż do NSA i stał się przedmiotem wyroku.
NSA w postępowaniu kasacyjnym, w wyroku z dn. 23 listopada 2021 r. o sygn. II FSK 1049/21 poparł tezę, iż „w trybie art. 169 par. 1 w zw. z art. 144 O.p. organ interpretacyjny nie może żądać od podatnika, który ubiega się o interpretację indywidualną, żeby we własnym zakresie rozstrzygał, czy podejmowane przez niego czynności stanowią działalność B+R w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 uPIT”. NSA zaakcentował w końcowej części wyroku, iż zadaniem podatnika jest sprecyzowanie danych faktycznych prowadzonej działalności, nie- zbędnych do oceny w kontekście definicji działalności B+R, a nie udzielanie odpowiedzi na własną wątpliwość. W konsekwencji okoliczności, które przyczyniły się do wydania ww. wyroku, zdecydowana większość dotychczas wydanych pozytywnych interpretacji nie ma walo- ru ochronnego, a programiści, którzy rozliczyli IP Box za poprzednie lata powinni wystąpić o nowe interpretacje.

Jestem przekonana, że ten artykuł okazał się dla Ciebie przydatny i nie żałujesz czasu poświęconego na lekturę. Wszystkie zagadnienia związane z bezpiecznym stosowaniem IP Box omawiam szczegółowo w kursie „Jak odzyskać podatki”. Jeśli sprzedawałeś w latach 2019-2022 kody źródłowe na rzecz software house’ów i nie korzystałeś z IP Boxa, wciąż masz możliwość odzyskania nadpłat podatku. Pamiętaj, że IP Box to narzędzie legalnej optymalizacji podatkowej, a kompleksowe zrozumienie przepisów pozwoli Ci oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi.

Disclaimer: Treści umieszczone na stronie są treściami edukacyjnymi lub poglądami jej twórczyni, w związku z czym nie stanowią porad prawnych. Pamiętaj, że każdy problem prawny ma swoje zmienne ze względu na indywidualny charaktera wszelkie decyzje finansowe, podatkowe czy inwestycyjne podejmujesz na własną odpowiedzialność.