Przejdź do treści

Kursy z prawa dla programistów

logo pdp

Doradztwo prawne

Prowadzę jednoosobową dzialalność gospodarczą

Gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i kodujesz dla większych firm, istnieje ryzyko, że Twoi kontrahenci wykorzystują swoją silniejszą rynkowo pozycję. Przykładowo mogą wprowadzać do umów zapisy, które uniemożliwią Ci bezpieczne skorzystanie z ulgi podatkowej IP Box. 

Pomożemy Ci korzystnie poprowadzić swoje interesy:
– zaopiniujemy i zweryfikujemy umowy o usługi programistyczne i informatyczne, protokoły przekazania autorskich praw majątkowych, umowy NDA i o zakazie konkurencji,
– pomożemy w przekształceniu działalności w spółkę z o.o.,
– sporządzimy umowę founders agreement,
– sporządzimy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ws. zastosowania preferencji IP BOX oraz w razie potrzeby skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie zaskarżenia niekorzystnej  interpretacji indywidualnej.

Prowadzę własny software house

Doradzamy w zakresie prawa spółek, własności intelektualnej i kontraktów IT. Sporządzamy umowy na wdrożenia i serwis oprogramowania oraz pomagamy software house’om spełnić wymogi RODO.

Jeśli jesteś na etapie zakładania software house’u, przygotujemy dla Ciebie spersonalizowany pakiet dokumentów na start:

Pakiet zawiera:

  • Wzory umów z pracownikami i podwykonawcami

– Umowa o pracę dla programisty
– Umowa B2B dla podwykonawcy
– NDA – umowa o zachowaniu poufności
– Umowa o zakazie konkurencj
– Umowa o dzieło

  • Dokumentację RODO

Rejestry/Ewidencje
-RCP
-RKCP
-Rejestr umów powierzenia/podmiotów przetwarzających
-Rejestr incydentów
-Rejestr wniosków w ramach obsługi praw osób
-Rejestr osób upoważnionych

Procedury
– Polityka bezpieczeństwa (ODO + IZSI)
– Procedura wyboru i zarządzania podmiotami przetwarzającymi
– Procedura obsługi praw osób
– Procedura zarządzania incydentami z oceną wagi naruszenia (ENISA)
– Procedura privacy by design
– Procedura retencji danych
– Procedura nadawania oraz realizacji upoważnień do przetwarzania danych osobowych
– Procedura pracy zdalnej
– Procedura analizy ryzyka

Dokumentację bazową
– Upoważnienia dla pracowników
– Zgoda na wykorzystanie wizerunku
– Zgoda na treści marketingowe (e-mail, telefon)
– Umowy powierzenia (jako ADO)
– Umowy powierzenia (jako PP)
– Umowy o zachowaniu poufności

Polityki
– dla pracownika
– dla zleceniobiorcy
– dla kandydata do pracy
– dla kandydata na zleceniobiorcę
– dla klienta/kontrahenta
– w związku z monitoringiem
– dla pracownika kontrahenta
– klauzula informacyjna w formularzach kontaktowych na stronie internetowej
– obowiązek warstwowy dla osób korespondujących w stopce maila
– dla osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie wizerunku
– Polityka prywatności na www
– Polityka cookies

  • Wzory umów z kontrahentami

– Umowa wdrożeniowa (na wykonanie systemu/oprogramowania)
– Umowa ramowa o świadczenie usług programistycznych
– NDA – umowa o zachowaniu poufności
– Protokół odbioru oprogramowania
– Wzór change request
– Umowa na serwis i utrzymanie

Otrzymasz dokumenty opatrzone instrukcjami ich stosowania.

2899 zł + VAT