Przejdź do treści

Kursy z prawa dla programistów

logo pdp

Zasady świadczenia bezpłatnej usługi treści

§ 1 Informacje wstępne

Prawo dla Programistów nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi usługę edukacyjną. W ramach usługi Prawo dla Programistów zapewnia Użytkownikowi dostęp do materiałów edukacyjnych, w szczególności ebooków, newsletterów, webinarów. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną, w oparciu o niniejsze zasady i polega na dostarczeniu uprzednio zamówionych Informacji.

§ 2 Definicje Prawo dla Programistów – SmartContracts Anna Thol NIP: 5732831430, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów Użytkownik – podmiot, który zamówił Usługę za pośrednictwem strony www prawodlaprogramistow.pl. Usługa – bezpłatna usługa edukacyjna od Prawa dla Programistów, zamawiana przez Użytkownika, polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi Informacji. Informacje – informacje o charakterze informacyjnym, marketingowym lub handlowym dostarczane Użytkownikowi przez Prawo dla Programistów, a w szczególności ebooki opracowane przez Prawo dla Programistów, informacje o nowych artykułach opublikowanych na stronie www.prawodlaprogramistow.pl oraz webinarach o tematyce prawnej dla branży IT. Strona www – serwis internetowy dostępny w domenie www.prawodlaprogramistow.pl Regulamin – niniejsze zasady świadczenia Usługi, stanowiące regulamin Usługi w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3 Usługa W celu skorzystania z Usługi Użytkownik, za pośrednictwem przeznaczonego do tego, oznaczonego, miejsca na stronie www podaje swój adres e-mail. Informacje przekazywane są do Użytkownika, na adres e-mail podany przy zamawianiu Usługi, z częstotliwością ustaloną przez Prawo dla Programistów. W celu skorzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie: urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, a w szczególności wyposażonego w przeglądarkę internetową; adresu e-mail; Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności obcego adresu e-mail. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usługi. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien: kliknąć w odpowiedni odnośnik znajdujący się w wiadomości wysyłanej w ramach Usługi; lub wysłać wiadomość na adres: kontakt@prawodlaprogramistow.pl zawierającą informacje o zamiarze rozwiązania umowy. Reklamacje dotyczące funkcjonowania usługi mogą być składane na adres: kontakt@prawodlaprogramistow.pl. Prawo dla Programistów rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 4 Dane osobowe Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest SmartContracts Anna Thol NIP: 5732831430, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności strony Prawo dla Programistów dostępnej tutaj.

§ 5 Postanowienia końcowe Prawo dla Programistów przysługuje prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn, którymi są zmiana przepisów prawa, poprawa bezpieczeństwa Usługi lub zmiana modelu funkcjonalnego świadczenia Usługi. Prawo dla Programistów powiadomi Użytkownika o zamiarze zmiany zasad Regulaminu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw do proponowanych zmian, lecz nie wypowie umowy, wygasa ona z upływem dnia poprzedzającego wejście w życie proponowanych zmian. Prawo dla Programistów komunikuje się z Użytkownikiem w języku polskim, za pośrednictwem poczty e-mail podanej przez Użytkownika.